ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η μέτρηση των αερίων του αρτηριακού αίματος είναι εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και εκτροπών του μεταβολισμού.

Η ανάλυση των αερίων οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα (των μερικών πιέσεών τους για την ακρίβεια, PO2 και PCO2) που περιέχονται σε δείγμα αρτηριακού αίματος πραγματοποιείται γρήγορα και αξιόπιστα στο ιατρείο μας αλλά και κατ’οίκον.
Στο δείγμα μετράται επίσης το pH, τα διττανθρακικά, η αιμοσφαιρίνη, οι ηλεκτρολύτες, αλλά και το σάκχαρο, το γαλακτικό και η κρεατινίνη. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης της οξυγόνωσης των ιστών, τη πνευμονική αλλά και τη νεφρική λειτουργία, την οξεοβασική ισορροπία του ασθενούς μας. Τα δεδομένα αυτά θα υποδηλώσουν την ανάγκη για υποβοήθηση με οξυγονοθεραπεία , ή με συσκευή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (CPAP, BiPAP) ή άλλη τροποποίηση στη θεραπεία.
Το αίμα αποτελεί το μέσο μεταφοράς του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς και της αποβολής του διοξειδίου του άνθρακα από τους ιστούς (ως κατάλοιπο του ιστικού μεταβολισμού) μέσω των πνευμόνων.
Στις χρόνιες (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πνευμονικό εμφύσημα, πνευμονική ίνωση, σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, σύνδρομο παχυσαρκίας -υποαερισμού κά) αλλά και στις οξείες πνευμονοπάθειες (πνευμονία, παρόξυνση άσθματος λόγω λοίμωξης ή λόγω εισπνοής ερεθιστικών αερίων κά) η πρόσληψη οξυγόνου όσο και η αποβολή διοξειδίου επηρεάζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό και προσδιορίζουν την βαρύτητα και σοβαρότητα της κατάστασης.

Ετικέτες: αερια αιματος