Έλεγχος του άσθματος

Κάθε ασθενής με άσθμα πρέπει να έχει μια φυσιολογική ζωή!

Στόχος της αντιμετώπισης του άσθματος είναι να μπορείς να πηγαίνεις κανονικά στην εργασία ή το σχολείο σου, να συμμετέχεις σε αθλητικές δραστηριότητες, να κοιμάσαι καλά το βράδυ και να αποφεύγεις τις κρίσεις του άσθματος. Για να τα πετύχεις όλα αυτά θα πρέπει να μάθεις να ελέγχεις το άσθμα σου! Το άσθμα σου είναι ελεγχόμενο εάν έχεις:

  • Καθόλου (ή ελάχιστα*) συμπτώματα στη διάρκεια της ημέρας
  • Καθόλου περιορισμό δραστηριοτήτων (εργασία – σχολείο)
  • Καθόλου συμπτώματα τη νύχτα
  • Καθόλου (ή ελάχιστη*) ανάγκη για λήψη ανακουφιστικού φαρμάκου
  • Φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία
  • Καθόλου παροξύνσεις το τελευταίο έτος

*2 ή λιγότερες φορές την εβδομάδα

Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει, το άσθμα σου είναι μερικά ελεγχόμενο και θα πρέπει να συμβουλευθείς το γιατρό σου. Εάν τρία ή περισσότερα από τα παραπάνω δεν ισχύουν, το άσθμα σου είναι μη ελεγχόμενο και θα πρέπει να συμβουλευθείς το γιατρό σου άμεσα.

Μπορείς να υπολογίσεις τον έλεγχο του άσθματός σου απαντώντας σε μερικές απλές ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο Ερωτηματολόγιο Ελέγχου του Άσθματος (Asthma Control Test, ACT).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχεις τον έλεγχο του άσθματός σου είναι η στενή συνεργασία με το γιατρό σου, που θα σου συστήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και θα σου δώσει οδηγίες για να αποφύγεις την εμφάνιση κρίσεων.  

Πηγή: Global Initiative for Asthma (GINA) στηδιεύθυνσηhttp://www.ginasthma.org/