ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ μέσω συσκευής ApneaLink

Η αρχική μελέτη ύπνου κατ΄ οίκον σε ασθενείς με κλινική υποψία παρουσίας συνδρόμου διαταραχής της αναπνοής κατά τον ύπνο γίνεται με τη χρήση της διαγνωστικής συσκευής ApneaLink (της εταιρείας ResMed) για τον έλεγχο του συνδρόμου υπνικής άπνοιας.

Η εξέταση αυτή είναι εξαιρετικά απλή και ανώδυνη, πραγματοποιείται κατ΄ οίκον ( σύμφωνα με τις απλές οδηγίες που του δίνονται) . Είναι πρακτική και εύχρηστη συσκευή με ακριβείς μετρήσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο ασθενής την εφαρμόζει σύμφωνα με τις οδηγίες στο σπίτι του λίγο πριν κοιμηθεί ( προσομοιάζει με την εξέταση Holter που διενεργούν οι καρδιολόγοι ) και την επομένη προσκομίζει την συσκευή στο ιατρείο ώστε να αναλυθούν τα δεδομένα που καταγράφηκαν , μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η συσκευή ApneaLink διαθέτει ακρίβεια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης επεισοδίων άπνοιας και υπόπνοιας , της διάρκειας και της συχνότητάς τους , καθώς και των συνεπειών τους στην οξυγόνωση και των καρδιακό ρυθμό. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τον παθολογικό τύπο αναπνοής Cheyne-Stokes που σχετίζεται με διάφορες νοσηρές καταστάσεις.

Το ApneaLink της ResMed καταγράφει και αναλύει αυτόματα

  • Τον δείκτη υπνικής άπνοιας AHI (Apnea-Ηypopnea index),
  • τον περιορισμό εκπνευστικής ροής
  • τον δείκτη αποκορεσμού ODI (oxygen desaturation index).

Οι μόνες παράμετροι που δεν καταγράφονται στην μελέτη ύπνου με ApneaLink είναι ηλεκτροφυσιολογικές παράμετροι, δηλαδή καταγραφές που έχουν σχέση με το νευρικό σύστημα και τα στάδια του ύπνου (ΗΕΓ, ΗΜΓ,ΗΟΓ) και οι οποίες περιλαμβάνονται στην πλήρη πολυσωματική μελέτη ύπνου που προϋποθέτει τοποθέτηση ηλεκτροδίων από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό.

Ετικέτες: υπνικη απνοια