ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

Οι αναπνευστικοί μύες είναι υπεύθυνοι για τη ζωτική λειτουργία της διατήρησης κυκλοφορίας αέρα στον οργανισμό, για τον εισπνευστικό και εκπνευστικό κύκλο και την ικανότητα αναπνοής καθώς στον άνθρωπο η εισπνοή είναι κατά κύριο λόγο ενεργητική διαδικασία ενώ η εκπνοή είναι παθητική.

Η επιδείνωση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας  ΧΑΠ και της μυϊκής ατροφίας, ή να οφείλεται σε  νευρομυϊκές παθήσεις (όπως η νόσος του κατώτερου κινητικού νευρώνα (ALS), η σκλήρυνση κατά πλάκας, η μυασθένεια, καθώς και μυοπάθειες επίκτητες ή συγγενείς).

Η αδυναμία των αναπνευστικών μυών οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της δύσπνοιας, της αναπηρίας και της ενδεχόμενης εξάρτησης από μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

 Η έγκαιρη ανίχνευση της αδυναμίας των αναπνευστικών μυών, δεν είναι πάντοτε δυνατή μόνο μέσω της παρακολούθησης των πνευμονικών όγκων . Χρειάζεται να πραγματοποιείται έλεγχος των μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών πιέσεων .

Στο εργαστήριό μας μετρώνται με εύκολο και ακριβή τρόπο οι παράμετροι

-PImax /MIP (Maximal Inspiratory Pressure at the mouth) και

-PEmax/MEP (Maximal Expiratory Pressure at the mouth)

που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση αδυναμίας αναπνευστικών μυών , για αποτελεσματικότερη νευρολογική θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής .

Επίσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα της όποιας θεραπείας ή αποκατάστασης.