ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ - ΟΓΚΟΥ

Καμπύλη ροής - όγκου

Είναι η γραφική παράσταση της σπιρομέτρησης , η καταγραφή της ροής εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα σε συνάρτηση με τον όγκο του αέρα με τη μορφή καμπύλης .

Η μορφολογία της καμπύλης είναι χαρακτηριστική για διαφορετικούς τύπους παθήσεων του αναπνευστικού και ο έμπειρος πνευμονολόγος μπορεί με αυτή την εύκολη , φθηνή και αναπαραγώγιμη εξέταση να διαγνώσει το επίπεδο  της βλάβης στο αναπνευστικό σύστημα ( εξω- ή ενδοθωρακική απόφραξη ) , τον τύπο της διαταραχής ( αποφρακτική, περιοριστική, μικτή, υποδυναμική) καθώς την βαρύτητά της ( ηπίου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού).

 Η καμπύλη ροής –όγκου αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο περιγραφής των λειτουργικών εφεδρειών αερισμού των πνευμόνων. Με τη εξέταση αυτή καταγράφονται οι στιγμιαίες ταχύτητες εισπνευστικής κι εκπνευστικής ροής στον αντίστοιχο όγκο, υπό τον οποίο παρήχθησαν, κατά τη διάρκεια μέγιστης  εισπνευστικής (από το επίπεδο του RV, υπολειπόμενου όγκου ) κι εκπνευστικής προσπάθειας(από το επίπεδο της TLC, ολικής πνευμονικής χωρητικότητας).

Η διαγνωστική αξία της εξέτασης είναι σπουδαία σε πλήθος καταστάσεων                    ( απόφραξη αεραγωγών , διάμεσες πνευμονοπάθειες , νευρομυικά νοσήματα κ.ά. )

 

kampylh rohs

kampylh rohs2