ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ CO

Η μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στον εκπνεόμενο αέρα γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής συσκευής μέσα στην οποία εκπνέει ο ασθενής, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται.

Πρόκειται για μία εξέταση γρήγορη, ανώδυνη και εύκολα αναπαραγώγιμη. Χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον εργαλείο στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (πυρκαγιές, ατελής καύση ξύλου ή κάρβουνου σε κλειστούς χώρους κά).
Τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στον εκπνεόμενο αέρα είναι αντιπροσωπευτικά των επιπέδων της ποσότητας του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα (καρβοξυαιμοσφαιρίνης). Χωρίς να απαιτείται αιμοληψία, γίνεται έλεγχος μέσω της εκπνοής των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό μας.
Οι συσκευές μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα χρησιμοποιούνται στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος.
Επιτυγχάνουν την αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα στον εξεταζόμενο και κατ᾽επέκταση και του βαθμού εξάρτησής του στο κάπνισμα αλλά και το βαθμό επιτυχίας του προγράμματος διακοπής καπνίσματος.
Εφόσον τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα παρουσιάζουν μείωση με την πάροδο του χρόνου (στα πλαίσια της προσπάθειας διακοπής καπνίσματος), δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο για τον καπνιστή για να συνεχίσει την προσπάθεια του για να πετύχει την απεξάρτηση από τη νικοτίνη.

Ετικέτες: διακοπη κανισματος