ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

Η θεραπεία των αποφρακτικών πνευμονικών νοσημάτων (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, βρογχεκτασίες, αποφρακτική βρογχιολίτιδα κά)είναι κατά κύριο λόγο εισπνεόμενη, καθώς με αυτή εξασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία, απευθείας στο πάσχον όργανο-στόχος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι πνεύμονες,

παρακάμπτοντας πρακτικά τη συστηματική κυκλοφορία του αίματος.Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι παρενέργειες της θεραπείας και γίνεται εφικτή η χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων για όσο αυτό είναι απαραίτητο.

Ασθενείς που βρίσκονται σε παρόξυνση της χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ή του βρογχικού άσθματος , πχ λόγω λοίμωξης αναπνευστικού , παρουσιάζουν σοβαρή αποφρακτική διαταραχή του αερισμού, με μεγάλο περιορισμό ροών και αύξηση αντιστάσεων, που είναι πρακτικά αδύνατη η εναπόθεση επαρκούς ποσότητας βρογχοδιασταλτικού ή κορτικοστεροειδούς φαρμάκου στους περιφερικούς αεραγωγούς με τις κοινές αναπνευστικές συσκευές (ΜDI, turbuhaler,autohaler, discus, handihaler κλπ), ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν δύνανται να συντονίσουν την αναπνοή τους. Η μέθοδος χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων σε αυτούς τους ασθενείς είναι η χορήγηση αερολύματος φαρμάκου μέσω συσκευής νεφελοποιητή.

Πρόκειται για απλές, εύχρηστες συσκευές, σχεδιασμένες για κατ’οίκον νοσηλεία, των οποίων ο ρόλος είναι η μετατροπή του φαρμάκου από υγρή σε αέρια μορφή με αιωρούμενα μικροσταγονίδια που εύκολα μεταφέρονται στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα χωρίς να απαιτείται η προσπάθεια ή η συνεργασία και ο συντονισμός του ασθενούς.
Η χρήση των νεφελοποιητών στο σπίτι από ασθενείς με σοβαρά και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ‘νοσοκομειακού τύπου’ θεραπείας και πιθανώς η μείωση πιθανότητας εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Βοηθάει ιδιαίτερα σε ασθενείς με επηρεασμένη δυνατότητα συντονισμού με τις άλλες διαθέσιμες συσκευές χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων (πχ υπερήλικες, μικρά παιδιά, άτομα με άνοια ή ΑΕΕ κά).

Οι νεφελοποιητές αποτελούν χρήσιμα θεραπευτικά εργαλεία στα αποφρακτικά νοσήματα ενώ επίσης χρησιμοποιούνται για εφύγρανση-ρευστοποίηση εκκρίσεων και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, για πρόκληση απόχρεμψης μέσω υπέρτονου διαλύματος ώστε να ληφθεί υλικό για εξετάσεις πτυέλων.

Ετικέτες: ασθμα, ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, χαπ