Δορυφορική Διάλεξη στα πλαισια επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα : Μακροζωία, ένας ρεαλιστικός στόχος

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ποσοστά μακρόβιων πληθυσμών ανά τον κόσμο. H περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η περιοχή της Ικαρίας είναι μία από τις πέντε περιοχές του πλανήτη με τα υψηλότερα ποσοστά μακροβιότητας. 

Στα πλαίσια αυτά, οργανώθηκε και διεξήχθη η μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, μια επιδημιολογική μελέτη καταγραφής και ανάλυσης   χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Ικαρίας, που στόχο είχε την διεύρυνση των γνώσεων μας για την μακροζωία και την ανίχνευση υποκείμενων μηχανισμών ευόδωσης της.

Στο νησί της Σάμου, από τις 8-10 Σεπτεμβρίου 2016 διεξήχθη επιστημονική εκδήλωση με θέμα ‘Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος’ , που διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Μακροζωία και την πρόληψη των ασθενειών του γήρατος , με κίνητρο την μακροβιότητα που παρουσιάζουν οι κάτοικοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και την ανάγκη για απόκτηση ιατρικών γνώσεων που θα συνεισφέρουν στην αποκωδικοποίηση των μηχανισμών της μακροζωίας. Η αντιμετώπιση των ασθενειών του γήρατος, η επίτευξη της μακροζωίας μέσω των φαρμακευτικών και επεμβατικών εξελίξεων  στην ιατρική αποτέλεσε το περιεχόμενο των εισηγήσεων  διακεκριμένων ομιλητών  (ερευνητές, φιλόσοφοι, και καθηγητές διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων).

Στο πλαίσιο αυτό , πραγματοποιήθηκε δορυφορική διάλεξη με θέμα:  « Πώς η έγκαιρη αντιμετώπιση του ασθενή με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια συμβάλλει στην Μακροζωία» , με ομιλήτρια την κα Γκιζοπούλου Ευαγγελία , Διευθύντρια Πνευμονολογικού τμήματος στο Θεραπευτήριο  Metropolitan . Η κα Γκιζοπούλου παρουσίασε επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας , τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως , και τις νεότερες θεραπευτικές επιλογές που συστήνουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες , με στόχο την μείωση των παροξύνσεων της ΧΑΠ και την βελτίωση της επιβίωσης αλλά και της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΧΑΠ. 

  

 

Ετικέτες: πνευνολογος, φυματιολογος