αερια αιματος

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η μέτρηση των αερίων του αρτηριακού αίματος είναι εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και εκτροπών του μεταβολισμού.