ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

Η θεραπεία των αποφρακτικών πνευμονικών νοσημάτων (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, βρογχεκτασίες, αποφρακτική βρογχιολίτιδα κά)είναι κατά κύριο λόγο εισπνεόμενη, καθώς με αυτή εξασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία, απευθείας στο πάσχον όργανο-στόχος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι πνεύμονες,