πνευμονικες αντιστασεις

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η μέτρηση των πνευμονικών αντιστάσεων στη ροή του αέρα είναι μια απλή και ανώδυνη εξέταση που διενεργείται στο εργαστήριό μας.